Genealogie
Bevolking Stad Ommen Varsen

Volkstelling Stad Ommen 1748

Volkstelling stad Ommen 1795

Lijst der contribuabelen 1797

Lijst der contribuabelen 1799

Stemgerechtigden 1799

Volkstelling 1811

Tableau der bevolking 1811

 

Markeboek Varsen

Het bronnenmateriaal over de buurtschap Varsen is in de loop der jaren bijeengesprokkeld door Gert Hemstede. Wilt u meer weten over de geschiedenis van Varsen of van families uit Varsen, dan kunt u contact met hem opnemen via dit mailadres: gerthemstede@hotmail.com

Genalogische gegevens Ommen Genealogische vraagbaak
Door Joke Koot en andere leden
van de werkgroep Genealogie zijn diverse gedigitaliseerde gegevens verzameld. Klik hier.
 De werkgroep Genealogie wil graag proberen genealogische vragen te beantwoorden over vroegere bewoners van Ommen en omliggende plaatsen. Via dit mailadres j.h.bouwhuis@online.nl kunt u een vraag aan de werkgroep stellen. Een overzicht van de gestelde vragen en de gevonden antwoorden zal op deze website beschikbaar gesteld worden.